Choď na obsah Choď na menu
 


Štandard 344

29. 9. 2009

FCI štandard 344
AMERICKÁ AKITA

zo dňa 05/01/2006

KRAJINA PÔVODU: Japonsko
KRAJINA VÝVOJA: USA
DÁTUM PUBLIKOVANIA ORIGINÁLNEJ
  PLATNOSTI ŠTANDARDU:
 06/07/2005
VYUŽITIE: Sprievodný pes
KLASIFIKÁCIA FCI:
Skupina 5 Špice a primitívne (pôvodné) plemená
Sekcia 5 Ázijské špice a príbuzné plemená

Bez pracovnej skúšky.
ZHRNUTIE STRUČNEJ HISTÓRIE:
V počiatkoch história Amerických Akít je podobná s históriou Japonských Akít. Od r. 1603 v regióne Akita boli používané Matagi Akity (stredne veľké na medvede poľujúce psy) ako bojové psy. Od r. 1868 Matagi Akity boli krížené s Tosami a Mastifmi. Dôsledkom toho bolo, že veľkosť Akít narastala, ale charakteristika spojená so špicovitými typmi sa strácala. V r. 1908 boli psie zápasy zakázané, ale napriek tomu boli Akity zachované a kultivované ako veľké japonské plemeno. Výsledkom bolo deväť skvelých príkladov Akít, ktoré boli vyhlásené za "Národnú pamiatku" v r. 1931.Počas II. svetovej vojny (1939 - 1945) bolo bežné používať psov ako zdroj kožušiny pre armádne účely. Polícia nariadila skonfiškovať všetkých psov okrem Nemeckých ovčiakov, ktoré boli používané na vojenské účely. Niekoľko nadšencov sa však pokúšalo obísť nariadenie krížením s Nemeckým ovčiakom. Po skončení II. svetovej vojny boli Akity drasticky početne
zredukované a existovali ako tri odlišné typy: 1) Matagi (poľovné) Akity, 2) Bojové Akity a 3) Pastierske Akity. Toto vytvorilo veľmi zmätenú situáciu v plemene. Počas procesu obnovy a čistoty plemena po vojne, Kongo - Go z Dewa línie dosiahol úžasnú i keď dočasnú popularitu. Veľa Akít z Dewa línie, ktoré predstavovali charakteristiky vplyvu Mastifov a Nemeckých ovčiakov boli dovezené do USA armádnymi jednotkami. Akity z Dewa línie, inteligentné, schopné adaptácie v rôznych oblastiach fascinovali chovateľov v USA a. táto línia bola rozvíjaná narastajúcim počtom chovateľov, pričom zaznamenala úžasný nárast popularity. Akita Club of America bol založený v r. 1956 a American Kennel Club (AKC) akceptoval plemeno (zápisom do Plemennej knihy a právom na účasť na výstavách) v októbri 1972. Akokoľvek v tom čase AKC a JKC (Japan Kennel Club) nemali recipročné dohody pre uznávanie rodokmeňov navzájom, a preto dvere zostali zatvorené pre uznanie a zavedenie nových krvných línií z Japonska, krajiny pôvodu plemena. Dôsledkom toho sa Akity v USA stali odlišné od tých, ktoré sa vyvíjali v Japonsku. Akity v USA sa vyvíjali ako samostatný typ s charakteristikou a typom nezmeneným od roku 1955. Toto vytvára ostrý kontrast s Akitami v Japonsku, ktoré boli krížené s Matagi Akitami z dôvodu obnovenia pôvodného čistého plemena.
CELKOVÝ VZHĽAD:
Pes veľkých rozmerov, pevne stavaný, dobre vyvážený s pevným základom a silnou kostrou. Široká hlava formuje tupý trojuholník, s hlbokou papuľou, relatívne malými očami a vztýčenými ušami nesenými dopredu takmer v línii so zadnou časťou krku, sú charakteristické pre toto plemeno.
DÔLEŽITÉ PROPORCIE:
Pomer výšky v kohútiku k dĺžke tela je 9:10 u psov a 9:11 u sučiek. Hĺbka hrudníka je polovicou výšky psa v kohútiku. Vzdialenosť konca nosa po stop je úmerná vzdialenosti stopu ku zátylku v pomere 2:3.
POVAHA / TEMPERAMENT:
Priateľský, ostražitý, vnímavý, dôstojný, učenlivý a odvážny.
HLAVA:
Masívna, ale proporčne vyvážená k telu, v pokoji voľná a bez vrások. Pri pohľade zhora hlava vytvára tupý trojuholník.
LEBEČNÁ PARTIA:
Plochá a široká medzi ušami. Plytká brázda zreteľne rozdeľuje čelo.
Stop: Dobre definovaný, ale nie príliš strmý.
TVÁROVÁ PARTIA:
Nos: Široký a čierny. Nepatrný a rovnomerne rozptýlený nedostatok pigmentu na nose je akceptovaný iba u bielych psov, ale čierny pigment na nose je vždy uprednostňovaný.
Papuľa: Široká, hlboká a plná.
Pysky: Čierne. Nie visiace. Jazyk ružový.
Čeľuste / Zuby: Čeľuste nie sú zaoblené, majú tupé zauhlenie, pevné a silné. Zuby silné pravidelné s plným chrupom, nožnicový záhryz je uprednostňovaný, ale kliešťový je akceptovaný.
Oči: Tmavo hnedé, relatívne malé, nevystúpené, skoro trojuholníkového tvaru. Očné viečka čierne a pevné. 
Uši: Pevne vztýčené a v porovnaní so zbytkom hlavy relatívne malé. Pokiaľ sa ucho prehne dopredu za účelom merania dĺžky špička ucha sa dotýka horného viečka. Uši sú trojuholníkové, na končekoch mierne zaoblené, široké pri koreni, nie sú nasadené príliš nízko. Pri pohľade zboku sú uši nasadené v uhle dopredu ponad oči sledujúc líniu krku.
KRK:
Hrubý a svalnatý s minimálnym lalokom, pomerne krátky, postupne sa rozširujúci k pleciam. Oblasť kohútiku harmonicky splýva so základom lebky.
TELO:
Dlhšie ako vysoké. Koža nie je príliš tenká, ani príliš napätá, ani príliš voľná. 
Chrbát: Rovný, v jednej úrovni.
Bedrá: Pevne osvalené.
Hruď: Široká a hlboká. Rebrá dobre klenuté s dobre vyvinutým predhrudím.
Spodná línia a brucho: Mierne vtiahnuté.
CHVOST:
Veľký a dobre osrstený, nasadený vysoko a nesený ponad chrbát, alebo popri boku v troch štvrtinách raz alebo dvakrát zatočený vždy v uhle, k alebo pod úrovňou chrbta. V troch štvrtinách zatočenia klesá úplne dolu na bok. Koreň chvosta je silný a pevný. Koncová kosť chvosta dosahuje pätu, keď je spustený dolu. Srsť je hrubá, rovná a hustá, bez náznaku chochola.
KONČATINY:
Predné končatiny: S pevnými kosťami a pri pohľade spredu rovné.
Plecia:
Pevné a silné primerane položené dozadu.
Lopatky: Nepatrne naklonené dopredu v uhle približne 15° ku kolmici.
Zadné končatiny:
Pevne osvalené, široké a kosti porovnateľné s prednými končatinami. Pokiaľ sa vyskytnú vlčie pazúry na zadných končatinách, odstraňujú sa.
Stehná:
Pevné, dobre vyvinuté, pri pohľade zozadu rovnobežné.
Predkolenie:
Stredne zauhlené. 
Pätové kĺby:
Dobre spustené dolu, nevytočené ani dnu ani von.
Labky:
Rovné, mačacie, dobre klenuté prsty na silných vankúšikoch.
CHÔDZA / POHYB:
Energický, priestorný, opisujúci plochu s pravidelným dosahom a mechanikou. Zadné končatiny sa pohybujú v línii s prednými. Chrbát zostáva rovný, pevný a v jednej úrovni.
SRSŤ:
Dvojitá srsť. Podsada bohatá, jemná, hustá a kratšia ako krycia srsť. Krycia srsť rovná, drsná / tvrdá a stojaca viac menej od tela. Srsť na hlave, dolných končatinách a ušiach krátka. Dĺžka srsti na kohútiku a krížoch je približne 5 cm dlhá, je nepatrne dlhšia ako na zvyšku tela s výnimkou chvosta, kde je srsť najdlhšia a najbohatšia.
ZAFARBENIE:
Akékoľvek zafarbenie ako napr. červené, plavé, biele a pod., alebo tiež pinto a žíhanie. Farba srsti je vždy brilantná a čistá, znaky sú dobre vyvážené, s maskou alebo bez masky, alebo s lysinou. Biele psy čisté v zafarbení, nemajú masku. Pinto zafarbenie má biely základ a náhodne rozmiestnené farebné plochy rôznej veľkosti pokrývajúce hlavu a viac ako jednu tretinu tela. Podsada môže byť odlišného zafarbenia ako krycia srsť.
VEĽKOSŤ:
Výška v kohútiku:  
Psy 66 - 71 cm (26 - 28 inch)
Sučky 61 - 66 cm (24 - 26 inch)

CHYBY:
Akákoľvek odchýlka od predchádzajúcich bodov by mala byť považovaná za chybu a jej závažnosť by mala byť posudzovaná v presnom pomere k jej stupňu.
Psy s výrazom sučky a sučky s výrazom psa.
Úzka alebo špicatá hlava.
Akýkoľvek chýbajúci zub (okrem dvoch z PM1 a / alebo M3).
Modro alebo čierne škvrnitý jazyk.
Svetlé oči.
Krátky chvost.
Vbočené alebo vybočené lakte.
Akýkoľvek náznak hrivy alebo zástavíc.
Bojazlivosť alebo agresivita.
VÁŽNE CHYBY:
Ľahký v substancii.
Ľahká kostra.
VYLUČUJÚCE CHYBY:
Agresívny alebo príliš plachý.
Totálne nepigmentovaný nos. Nos s nepigmentovanými plochami (motýli nos).
Spadnuté, zvesené alebo ohnuté uši.
Podzhryz alebo predzhryz.
Kosákovitý alebo nezatočený chvost.
Psy pod 63,5 cm (25 inch), sučky pod 58,5 cm (23 inch).

Každý pes, ktorý očividne preukazuje fyzické alebo povahové odchýlky bude vylúčený.

Upozornenie:

Psy / samce musia mať dva viditeľne normálne semenníky, plne zostúpené v miešku.